De aansprakelijkheidsverzekering ZZP, wat is dat precies?

0

We trachten ons in ons leven zo goed mogelijk in te dekken tegen potentiële schadegevallen waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Dat is lang niet over de hele lijn even eenvoudig, integendeel. Niet alleen particulieren willen zich graag dekken tegen mogelijke schadegevallen, dat geldt eveneens voor ZZP’ers. Voor beide doelgroepen geldt dat men zich kan dekken, onder meer door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De kans is echter groot dat jij nog niet helemaal precies weet wat je nu allemaal kan verwachten van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Wil je daar graag meer over te weten komen? Dan is het zeker de moeite waard om je even in de onderstaande informatie te verdiepen!

Voor wie is de aansprakelijkheidsverzekering ZZP bedoeld?

We maken binnen de verzekeringsmarkt een onderscheid tussen verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. In eerste instantie is er de natuurlijk de WA-verzekering. Deze verzekering is terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Ze moet dan ook verplicht worden afgesloten door iedereen die met een auto rijdt op de Nederlandse wegen of eigenaar is van een voertuig. Een andere aansprakelijkheidsverzekering is de traditionele variant voor particulieren. Deze verzekering kan jou, maar ook de andere leden van je gezin evenals je huisdieren dekken tegen allerhande schadeclaims. Heb jij er als ZZP’er al voor gekozen om een dergelijke verzekering af te sluiten? Hou er dan rekening mee dat je hiermee niet bent verzekerd tegen zakelijke schadeclaims. Dit is een fout die in de praktijk door zeer veel ZZP’ers wordt gemaakt en die kan leiden tot vervelende verrassingen.

Dus toch ook een aansprakelijkheidsverzekering ZZP afsluiten?

Als ZZP’er moet je er eigenlijk rekening mee houden dat je niet alleen op persoonlijk, maar ook op zakelijk gebied bepaalde risico’s loopt. De gewone aansprakelijkheidsverzekering biedt enkel en alleen tussenkomst bij privé gerelateerde problemen of schadegevallen. Heb je dus met andere woorden een beroepsfout gemaakt waar een schadeclaim uit voortvloeit? Dan is het zo dat de gewone aansprakelijkheidsverzekering daar geen tussenkomst voor zal verlenen. Het afsluiten van de speciale ZZP-variant is dan ook in de praktijk zeker een goed idee.

Wanneer je als ZZP’er een bepaalde fout maakt waardoor je wordt geconfronteerd met een schadeclaim zal je kunnen vaststellen dat die fout niet noodzakelijkerwijs groot hoeft te zijn om geconfronteerd te worden met een aanzienlijke schadeclaim. Op het ogenblik dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade van jouw klant kan dat ervoor zorgen dat je geconfronteerd wordt met een ongelofelijk groot bedrag dat je moet betalen. Heb je wel een speciale aansprakelijkheidsverzekering ZZP afgesloten? Dan wordt dat een ander verhaal. In dat geval zal de verzekering namelijk tussenkomst verlenen voor de ontvangen schadeclaim.

Welke dekkingen biedt deze verzekering nu precies?

Welke dekkingen biedt deze verzekering nu precies

Net zoals de traditionele variant voor particulieren biedt ook de ZZP aansprakelijkheidsverzekering een behoorlijk aantal niet onbelangrijke dekkingen aan. De onderstaande schadegevallen of schadeclaims worden dan ook in de praktijk steeds verzekerd:

 1. Het (onopzettelijk) verwonden van personen;
 2. Schade die wordt aangebracht aan andermans spullen;
 3. Schade door een gebrekkig functionerend product;
 4. Schade die werknemers elkaar toebrengen of oplopen;
 5. Milieuschade als gevolg van een bepaald incident;
 6. Gevolgschade;

Bovenstaande is reeds behoorlijk wat, maar nog lang niet alles. Voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP geldt in de praktijk bijvoorbeeld eveneens dat ze ook alle maatregelen dekt die moeten worden genomen om de kans of het risico op extra schade te verkleinen. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen en vooral de impact die ze hebben op het schadegeval in de praktijk aangetoond dienen te kunnen worden. Enkel en alleen wanneer deze door de verzekeraar worden goedgekeurd zullen ook die kosten worden verzekerd.

Is de aansprakelijkheidsverzekering ZZP verplicht?

Zowel voor de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren als voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP geldt dat veel mensen zich afvragen of deze verzekeringen bij wet zijn verplicht of niet. Voor allebei deze verzekeringen geldt dat, dat niet het geval is. Dit doet echter in de praktijk op geen enkele manier afbreuk aan het feit dat allebei deze verzekeringen wel ongelofelijk belangrijk en interessant zijn. Op het ogenblik dat je te maken krijgt met een schadeclaim voor schade aan derden kunnen de kosten daarvoor namelijk in de praktijk ongelofelijk hoog oplopen. Zorg er dus voor dat je passend bent verzekerd. Alleen op deze manier blijft de impact op jouw financiële situatie immers binnen de perken.

             Keuze uit twee verschillende soorten verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering ZZP bestaat in de praktijk in tal van verschillende vormen. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen de volgende twee opties:

 1. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP;
 2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP;

Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt dat ze schade vergoedt die wordt aangericht aan personen of spullen. Deze verzekering dekt dus met andere woorden geen financiële schade die het gevolg is van een beroepsfout. Dergelijke schade ontstaat onder meer wanneer je bijvoorbeeld als ZZP’er een foutief advies hebt verschaft waar schade uit is voortgevloeid. Ook een foute berekening die werd gemaakt door jou als professional evenals de schade of problemen die daaruit voort kunnen vloeien worden door deze verzekering verzekerd. Het wordt sterk aangeraden om dit type van verzekering af te sluiten voor onder meer:

 • Freelancers;
 • Vrije beroepen;
 • Advieskantoren;

Wil je, je graag (ook) kunnen verzekeren tegen beroepsfouten? Dan zal je daarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP willen afsluiten. Hou er rekening mee dat ervoor deze verzekering voor bepaalde beroepen wel een verplichting geldt. We hebben het hierbij dan vooral over financieel adviseurs, architecten, accountants, advocaten evenals notarissen. Daarnaast is het eveneens niet onbelangrijk om er rekening mee te houden dat ook verschillende beroeps- evenals bedrijfsorganisaties de aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht stellen.

Besparen op je aansprakelijkheidsverzekering ZZP? Geen goed idee!

Er zijn bijzonder veel verschillende zaken waar je als ZZP’er op kan besparen. Dit gezegd hebbende is het in geen geval een goed idee om dit te doen op je verzekeringen. Dit geldt misschien nog wel het meest van allemaal voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is zo belangrijk en dekt zo’n grote kosten in dat je op dit vlak eigenlijk altijd moet kiezen voor de meest optimale optie. Let wel, de premie die wordt aangerekend voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP wordt steevast beïnvloed door verschillende zaken. Hou hier rekening mee en voer bijvoorbeeld zeker en vast een objectieve vergelijking uit. Ga daarom gerust jouw aansprakelijkheidsverzekering vergelijken, maar laat je goed informeren over de uiteindelijke keuze.

Share.

About Author

Online marketeer met uiteenlopende interesses. Vind het leuk om bedrijven online verder te helpen. Daarnaast beheerder meerdere blogs.

Leave A Reply