Scheiding van tafel en bed, hoe verloopt dat?

0

Waar veel mensen zich nog niet bewust van zijn is dat een echtscheiding in de praktijk op verschillende manieren kan gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld de scheiding van tafel en bed. Dit is een bijzondere vorm van scheiden welke altijd door de rechtbank dient te worden bezegeld. In dit geval wordt het huwelijk tussen beide partners in stand gehouden, maar kiest men ervoor om apart te gaan wonen. Met andere woorden, op het ogenblik dat er sprake is van een formele scheiding van tafel en bed zullen jullie dus beiden voor de wet getrouwd blijven. Alle rechten en plichten die aan het huwelijk verbonden zijn dienen dan ook nog steeds te worden gerespecteerd. Kiezen jullie er op een zeker ogenblik voor om na een scheiding van tafel en bed volledig te scheiden? In dat geval moet ervoor de rechtbank een ontbinding van het huwelijk worden aangevraagd.

Wanneer kan een scheiding van tafel en bed interessant zijn?

In eerste instantie lijkt het voltrekken van een scheiding van tafel en bed misschien een beetje vreemd te zijn. Toch zijn er in de praktijk wel degelijk tal van verschillende situaties aan te halen waarin dit interessant kan zijn. We geven u middels het onderstaande overzicht alvast graag enkele duidelijke voorbeelden:

  • Wanneer de beide partners niet zeker zijn van de echtscheiding;
  • Op het ogenblik dat samenwonen (tijdelijk) niet mogelijk is;
  • Wanneer er emotionele en / of financiële redenen zijn om samen te blijven;

In het verleden was een scheiding van tafel en bed eigenlijk zo goed als ondenkbaar. Tegenwoordig is dat wel even anders. Indien u nu bent getrouwd is het namelijk zo dat er geen sprake meer is van een wettelijke verplichting om de “tafel en het bed” met elkaar te delen. Dit betekent dat jullie perfect de keuze kunnen maken om weliswaar getrouwd te blijven, maar apart te gaan wonen. In het bijzonder mensen die niet helemaal zeker zijn van hun scheiding kiezen in de praktijk in eerste instantie voor deze vorm van scheiden. Zo houden ze als het ware hun opties open voor wat een toekomstige verzoening betreft.

Eerder uitzondering dan regel

Ondanks het feit dat een scheiding van tafel en bed duidelijk dus nog steeds tot de mogelijkheden behoort is het zo dat dit in de praktijk maar weinig meer voorkomt. Niet alleen is het zo dat deze wijze van scheiden verouderd is, daarnaast spreekt het voor zich dat ze ook erg verwarrend kan zijn. Ondanks het feit dat twee mensen niet langer meer fysiek bij elkaar wonen blijven ze wel getrouwd en dus een speciale band hebben samen. Het merendeel van de mensen zien een eventuele scheiding van tafel en bed dan ook als de aanleiding voor een volledige scheiding. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. In de praktijk zijn er namelijk nog meer dan voldoende alternatieven aan te halen die ervoor zorgen dat scheiden van tafel en bed eigenlijk geen noodzaak is, zoals:

  • Voorlopig getrouwd blijven, maar tijdelijk apart gaan wonen;
  • Getrouwd blijven mits het opstellen van speciale huwelijkse voorwaarden;

Het is van belang om er rekening mee te houden dat alleen in het geval van een echte echtscheiding het huwelijk daadwerkelijk wordt beëindigd. In principe is het, mocht u dat willen dan meteen mogelijk om met iemand anders te huwen. Eventueel kunt u er dan ook gelijk voor kiezen om bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Share.

About Author

Leave A Reply