4 tips hoe je een brandslanghaspel gebruikt

0

Denken we aan brand, dan denken we aan water. Water is een uitstekend blusmiddel voor het blussen van beginnende branden, ook wel brandklasse A genoemd. Wanneer er een beginnende brand is, kan deze met behulp van een brandslanghaspel worden geblust of vertraagd totdat de stoere mannen en vrouwen van de brandweer aanwezig zijn. Brandslanghaspels zijn bovendien onuitputtelijk te gebruiken, omdat ze zijn aangesloten op het waterleidingnet. De voordelen van een brandslanghaspel zijn de relatief eenvoudige bediening en de onbeperkte voorraad blusmiddel. Wij geven je 4 tips hoe je een brandslanghaspel gebruikt.

Eisen waaraan een brandslanghaspel moet voldoen

Het Bouwbesluit 2012 is een besluit van 29 augustus 2011, waarin voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken zijn vastgesteld. Hierin is ook geregeld wanneer en hoeveel brandslanghaspels in gebouwen moeten worden aangebracht. Een brandslanghaspel moet daarbij aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet deze aangesloten zijn op de drinkwatervoorziening van een gebouw en niet in een vluchttrappenhuis liggen. Een brandslanghaspel moet een slang van maximaal 30 meter hebben met een waterdruk van tenminste 100 kPa en een wateropbrengst van minimaal 1,3 kubieke meter per uur. Bij dit laatste wordt uitgegaan van 2 brandslanghaspels die gelijktijdig gebruikt worden en aangesloten zijn op dezelfde drinkwatervoorziening.

Blusmiddelcontrole-, beheer- en onderhoud

Een brandslanghaspel draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer, maar dan moet deze wel op een adequate manier worden gecontroleerd, beheerd en onderhouden. Voor dat laatste zijn er REOB erkende onderhoudsbedrijven die de zogenaamde NEN 671 deel 3 hanteren: een norm waardoor de werking van dit blusmiddel in overeenstemming blijft met het doel ervan. Om daarnaast legionella besmetting te voorkomen, dient de hoofdkraan van een brandslanghaspel verzegeld te zijn.

Gebruikstips voor een brandslanghaspel

Voor wat betreft de locatie van een brandslanghaspel, is het de bedoeling dat met dit blusmiddel ieder punt in een gebouw kan worden bereikt. Hierbij mag rekening gehouden worden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter. Door een brandslanghaspel zo veel mogelijk bij nooduitgangen en andere uitgangen te plaatsen, kan degene die de brand ontdekt eerst alarm slaan bij iedereen in de buurt van de brand en de brandweer. Vervolgens kan hij of zij controleren of er een veilige vluchtroute is, waarna de persoon beslist om de brand wel of niet te blussen. Wanneer hij of zij wel de brand probeert te blussen, dan mag dit pas nadat het pand is ontruimd. Wanneer de brandbluspoging niet lukt en er opeens veel rookontwikkeling is, kan deze persoon gemakkelijk de uitgang vinden door de brandslang te volgen. Samenvattend de tips hoe je een brandslanghaspel gebruikt nog even op een rijtje:

  1. Draai de hoofdkraan helemaal open. Hierdoor komt de brandslang onder druk te staan. Dit kun je controleren door de kraan van de spuitmond iets te openen.
  2. Rol de brandslang – het liefst met meerdere personen – geheel uit richting de brand.
  3. Zet de kraan van de spuitmond open op de sproeistraal.
  4. Blus de beginnende brand totdat de brandweer aanwezig is.
Share.

About Author

Leave A Reply