Cao voor schilders

0

Eens in de zoveel tijd hoor je op het nieuws weer iets over een cao voorbijkomen, maar wat is nou precies een cao? Wat kan je er mee en is zoiets ook voor jou van toepassing. Op deze vragen kan je in dit artikel meer lezen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Cao is een afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een soort standaardcontract voor werknemers die een bepaalde functie uitvoeren. Dit heeft voor zowel de werknemer als werkgever voordelen. Ten eerste hoef je niet elke keer apart te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Iedereen wordt gelijk behandeld. Ook staan de werknemers in dit geval een stuk sterker omdat ze samen zijn.

In een cao zijn allerlei afspraken vastgelegd in relatie tot het werk. Denk hierbij aan het salaris, vakantiedagen, secundaire arbeidsvoorwaarden en ook afspraken hoe het werk uitgevoerd moet worden. Een eis hierbij is dat de afspraken die in een cao staan gelijk of beter dienen te zijn dan de eisen van de wet. Zo dient bijvoorbeeld het geboden loon gelijk aan of hoger te zijn dat het minimumloon.

Bedrijfstak- of ondernemings-cao

Een cao valt op te delen in twee soorten. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan gelden voor een hele bedrijfstak of beroepsgroep, dus bijvoorbeeld alle schilders, of juist van toepassing zijn op één enkel bedrijf. Zo heeft de HTM of de KLM een eigen cao voor het gehele bedrijf. De werknemers worden meestal vertegenwoordigd door de desbetreffende vakbond (bijvoorbeeld FNV), de werkgever is meestal door een werkgeversbond zoals het VNO-NCW vertegenwoordigd. Zij onderhandelen eens in de zoveel tijd over de voorwaarden die in een cao staan.

Schilders cao

Ook voor schilders is er een cao gemaakt, de meeste schilders vallen onder deze cao. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat de lonen ongeveer 1,46% per jaar stijgen. Ook zijn hier werktijden in vastgelegd en wat men vergoed krijgt als je bijvoorbeeld op zaterdag of zondag moet werken. Er staat ook in dat men 1,60 per gewerkte dag krijgt voor zijn uitrusting. Een maaltijd van 8 euro wordt vergoed bij overwerk en als je de werkbus moet besturen krijg je een toeslag van 10 euro per uur.

Daarnaast is in deze cao een extra maandloon weggelegd bij goede beoordelingen, krijg je een zeer goed als beoordeling dan heb je zelfs recht op een dubbel maandloon als prestatiebonus. De beoordeling gebeurt op basis van een standaard scorelijst zodat iedereen gelijk beoordeeld wordt en dus evenveel kans maakt op een extra uitkering.

Mocht je meer willen weten over de CAO Schilders klik dan even op de link.

Share.

About Author

Online marketeer met uiteenlopende interesses. Vind het leuk om bedrijven online verder te helpen. Daarnaast beheerder meerdere blogs.

Leave A Reply