Tips voor het laseren van je ogen

0

‘s Ochtends je ogen opendoen en direct alles goed kunnen zien is voor veel mensen een verre droom. Een droom die echter wekelijkheid kan worden! Met het ondergaan van een ooglaserbehandeling is goed zicht wellicht ook voor u bereikbaar, voor altijd!

Geschikt voor ogen laseren?

Om te achterhalen of iemand geschikte ogen heeft voor ogen laseren moeten er diverse metingen worden uitgevoerd. Deze oogmetingen vinden plaats tijdens een zogenaamd vooronderzoek. De exacte sterkte van de ogen wordt gemeten, de dikte van het hoornvlies, de oogdruk, de hoeveelheid traanvocht etc. Veel factoren zijn van belang wanneer het gaat om duidelijk te krijgen of iemand geschikt is voor een ooglasercorrectie. En dan zijn er ook nog verschillende soorten behandelingen.

Elk stel ogen is immers verschillend, niet elke behandeling is voor iedereen even geschikt. Naast de uitkomst van de oogmetingen spelen persoonlijke situaties ook een rol. Wat voor werk doet iemand? Wat heeft diegene voor hobby’s? Hoe zien de dagelijkse leefomstandigheden eruit? Dat is allemaal van belang.

Nazorg ogen laseren

Na een ooglasercorrectie moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de ogen zo goed mogelijk te kunnen beschermen gedurende de eerste periode na de behandeling. Na het laseren zijn de ogen tijdelijk wat meer gevoelig en vatbaar. Deze belangrijke instructies krijgt u van tevoren uitgereikt door de kliniek zodat u goed voorbereid bent.
Direct na het laseren geen bril of lenzen meer nodig! Maar de eerste dagen moeten de ogen eerst genezen. Rust is dan belangrijk, wij raden aan dat u daar een paar dagen voor uittrekt waarop bijvoorbeeld werken dan ook niet aanbevolen wordt. Nadat de ogen genezen zijn kan het herstelproces van start gaan. Het daadwerkelijke herstel kan enige weken duren, en soms bemerken mensen na enkele maanden nog verbetering. Dit heeft onder meer te maken met de beginsterkte, bij een plussterkte kan het in de regel wat langer duren. Tijdens verschillende oogcontroles wordt het herstelproces goed bijgehouden.

Kosten ooglaseren

De kosten van ooglaseren zijn vandaag de dag lang zo hoog niet meer als dat ze 15 jaar geleden waren. Ooglaseren is tegenwoordig haalbaar en betaalbaar geworden voor een breed publiek en is niet langer voorbehouden aan the rich en famous. De aanschafprijs is eenmalig, maar daarna wordt er natuurlijk ook een hoop geld bespaard aan brillen, lenzen, zonnebrillen op sterkte en allerlei andere toebehoren en accessoires.

De kosten van een laserbehandeling zijn doorgaans inclusief alle oogmetingen, vooronderzoeken, de behandeling en volledige nazorg en controles, En mocht het nodig zijn om een herbehandeling uit te voeren, dan zit dit ook bij de kosten van het oog laseren inbegrepen. De kosten moeten doorgaans zelf betaald worden, de verzekering vergoedt het meestal niet. Sommige klinieken hebben echter een regeling getroffen met bepaalde ziektekostenverzekeraars. Het ogen laseren zelf wordt dan niet vergoed, maar bij bepaalde ooglaserklinieken kun je dan korting krijgen op de bijkomende kosten.

Share.

About Author

Leave A Reply