Tip: kies een lineaire hypotheek in plaats van een annuïteiten hypotheek

0

De regering heeft op 1 januari 2013 verschillende wetten geïntroduceerd die invloed hebben op de woningmarkt. Tot deze wetten behoort het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Alleen mensen die hun hypotheek daadwerkelijk aflossen hebben recht op hypotheekrenteaftrek. Sindsdien hebben de aflossingsvrije hypotheek, beleggingshypotheek en spaarhypotheek flink aan populariteit moeten inleveren. Daarentegen is er een run gekomen op de annuïteiten hypotheek en opvallend genoeg niet op de lineaire hypotheek, waar deze laatste hypotheekvorm ook recht geeft op hypotheekrenteaftrek.

De cijfers van het tweede kwartaal van 2013 wijzen uit dat meer dan 70 procent van de mensen kiest voor een annuïteiten hypotheek, tegenover 16 procent eind 2012. Niet meer dan 4 procent van de mensen kiest voor een goedkopere lineaire hypotheek, opvallend.

De lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt iedere maand hetzelfde bedrag afgelost en worden de rentelasten iedere maand minder. Het is logisch dat de maandlasten in de eerste maand het hoogst zijn, want je betaalt rente over de hele hypotheekschuld. Na de helft van de looptijd van de lineaire hypotheek, is ook de helft van de hypotheekschuld afgelost, waar dat dit punt bij een annuïteiten hypotheek pas na tweederde van de looptijd is bereikt. Experts schrijven de lineaire hypotheek toe aan mensen die niet al te lang meer hoeven te werken of juist minder willen gaan werken.

De annuïteiten hypotheek

Je bent bij een annuïteiten hypotheek verzekerd van gelijke bruto maandlasten. In de begin jaren van de looptijd van de hypotheek moet veel rente worden betaald, je profiteert dan ook meer van de hypotheekrenteaftrek. In de laatste jaren van de looptijd van de hypotheek moet juist veel worden afgelost, de netto maandlasten zijn dan ook het hoogst. De annuïteiten hypotheek is een hypotheek voor starters.

De beste optie

Je gaat samen met je partner een huis kopen, hiervoor is een hypotheek nodig van 250.000 euro. Samen hebben jullie een jaarlijks inkomen van 35.000 euro en jullie kiezen voor een dertig jarige looptijd en moeten 4 procent hypotheekrente betalen. Kiezen jullie dan voor een lineaire op toch een annuïteiten hypotheek?

Bij de lineaire hypotheek zijn de netto maandlasten in de eerste maand 1.223 euro en in de laatste maand nog maar 709 euro. Als jullie kiezen voor een annuïteiten hypotheek, dan zijn de netto maandlasten in de eerste maand 899 euro en in de laatste maand 1.194 euro. Toch moet voor een annuïteiten hypotheek ongeveer 17.500 euro meer worden betaald. Daarnaast is een stijgende hypotheekrente in het voordeel van de lineaire hypotheek.

Kortom, een lineaire hypotheek is goedkoper, maar niet voor iedereen in de eerste jaren op te brengen, vandaar dat veel starters kiezen voor een op het oog goedkopere annuïteiten hypotheek.

Share.

About Author

Leave A Reply