Inschrijving ziekenfonds en de zorgtoeslag 2015

0

Inschrijving bij het ziekenfonds 
Om gebruik te kunnen maken van de zorg in het ziekenfonds, moet u als ziekenfondsverzekerde staan ingeschreven bij een zorgverzekeraar. U bent vrij om zelf een zorgverzekeraar uit te kiezen. Dit hoeft niet de plaatselijke of regionale zorgverzekeraar te zijn. U krijgt van uw werkgever aan het begin van uw dienstverband schriftelijk bericht dat uw ziekenfondsverzekering is ingegaan. Met deze verklaring kunt u uzelf aanmelden bij de zorgverzekeraar.

Uw werkgever hoeft zelf niet meer bij de zorgverzekering 2015 te melden dat uw verzekering is ingegaan. Aan- en afmelding gebeurt via de Melding Sociale Verzekeringen (MSV) die de werkgever aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stuurt. Stagiairs die een stagevergoeding ontvangen worden als werknemers beschouwd en hoeven evenmin rechtstreeks aangemeld te worden. Stagiairs die geen of alleen een kostenvergoeding ontvangen zijn niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en blijven verzekerd zoals zij vóór de stage verzekerd waren.

Let op. Als u de loongrens overschrijdt, onbetaald verlof opneemt of een oproepcontract afsluit, moet uw werkgever dit nog wel rechtstreeks aan de zorgverzekeraar melden.
U bent verplicht alle belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de zorgverzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld verandering van werkgever, geboorte, huwelijk of echtscheiding.

Uitschrijving uit het ziekenfonds
Eindigt uw ziekenfondsverzekering, bijvoorbeeld doordat u meer gaat verdienen en uw inkomen boven de loongrens komt, dan moet u zich laten uitschrijven. U krijgt van uw werkgever een verklaring waarin staat dat u verzekering is beëindigd. Deze verklaring moet u binnen zeven dagen na het einde van de verplichte ziekenfondsverzekering (aangetekend) naar uw zorgverzekeraar sturen. Afmelden is van belang, omdat uw zorgverzekeraar een schadevergoeding van u kan eisen voor de periode waarin u ten onrechte ingeschreven hebt gestaan.

Van ziekenfonds veranderen
Het is mogelijk om van ziekenfonds (van zorgverzekeraar) te veranderen, maar dan moet u wel eerst een jaar ingeschreven hebben gestaan bij dezelfde zorgverzekeraar. U kunt in principe slechts één keer per jaar, op 1 januari, overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U moet minstens twee maanden van tevoren schriftelijk aan uw zorgverzekeraar doorgeven dat u naar een andere zorgverzekeraar gaat.

Het is ook mogelijk over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als de nominale premie verhoogd wordt. Wanneer u het bericht over de premieverhoging van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, mag u binnen twee maanden zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar.U moet verandering van zorgverzekeraar altijd doorgeven aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Heeft u  de zorgtoeslag 2015 al aangevraagd?

Share.

About Author

Leave A Reply